top of page

Luminaries

מאיה סמירה, מאורות, מראה הצבה.jpg

The installation includes new sound & video works, which combines practices of body movement and breathing, along with telescopic projections of the sun. The installation examines the relationship between man and nature, between a terrestrial body and a celestial body, and between light and darkness.

מאורות הוא מיצב וידאו וסאונד אימרסיבי הכולל עבודות וידאו וסאונד חדשות, בהן משלבת מאיה סמירה פרקטיקות של גוף תנועה ונשימה, עם הקרנות וצילומים של השמש. ההצבה בודקת את היחסים בין האדם לגרמי השמיים, בין גוף ארצי לגוף שמיימי, ובין אור לחושך. בהמשך לעבודתה המתמשכת על מחזורי החיים, המתח בין תנועה לשהייה, וחיבור האדם לטבע, הגוף שלה שוב משמש כאתר התרחשות לפעולה האמנותית. השמש משתלבת בדמותה תוך כדי תרגול של יוגה ומדיטציה, טכניקות המאופיינות בחיבור אל הטבע, אותן היא מתרגלת שנים רבות. השימוש שלה בגוף נובע מהרצון לעקוף את דרך החשיבה המושגית. המקום הפיזי מאפשר לה לבטא פן נוסף בעצמה, ובה בעת לדבר גם על שאלות של טבע וסביבה, חברה ומגדר. 

 

בטרילוגיית הוידאו, מאיה עושה שימוש בצילומים טלסקופיים הלקוחים מתוך תיעוד שצולם מתחנת הצפייה הסולארית של נאסה. בשלושת עבודות אלה השמש ״מתמזגת״ עם דמותה, מקיפה אותה, ומתגלמת בתוכה. הפעולה האמנותית/פרפורמטיבית משתלבת בפעולה המדעית ומייצגת את הזמן שעובר כאשר השמש מסתובבת והאדם נותר סטטי בעיניים עצומות, מנסה לאחוז בשמש, או מסתנוור ממנה. 

 

צלילי הנשימה בחלל מורכבים מנשימות יוגה ארוכות וממושכות של האמנית. הנשימה האנושית נדמית לרחש הקוסמי של גלי האוקיינוס, גאות ושפל. 

במסגרת התערוכה, מתקיימות סדנאות יוגה מודרכות לתרגול ברכות השמש, בסופי השבוע לקהל הרחב. המזרונים המוצבים בחלל, מזמינים את הצופים לקחת חלק ולהצטרף למעגל. 

Solo Exhibition View . The lab Tel-Aviv . 2022

bottom of page